O nás

Jsme skupina profesionálních lektorů, kteří sdílí názor, že prevence je vždy lepší, než řešení následků. Proto od roku 2020 jezdíme do škol a pomáháme ve třídách a sborovnách pěstovat bezpečné kolektivy. Právě v bezpečném kolektivu můžeme nejlépe předcházet rizikovému chování a plně rozvinout svůj potenciál.

Naší cílovou skupinou jsou žáci ve věku povinné školní docházky. Při práci s žáky zároveň pravidelně kontaktujeme pedagogické pracovníky, zejména třídní učitele, asistenty pedagoga a školní metodiky prevence. Poskytujeme jim zpětnou vazbu a poradenské konzultace.

Principy naší práce

Setkání probíhají přímo na školách

Zapojujeme pedagogy do programu

Budujeme bezpečné prostředí

Používáme zážitkové a interaktivní techniky

Ctíme jedinečnost jednotlivců i kolektivů

Náš tým

Martina Bezděková

ředitel, odborný garant, lektor

"Hledej volnost a staneš se otrokem svých přání.
Hledej řád a najdeš svobodu."

Lenka Pavlíková

administrativní pracovník, lektor

“Chci sebe-vědomou společnost, ta začíná u dětí.” Miluju život a všechny možnosti, jak si ho užívat.

Michaela Puchýřová

administrativní pracovník, lektor

"Naučit se laskavosti k sobě znamená naučit se ji k ostatním. A také najít klíč k respektu a k tomu, aby nám společně bylo dobře :)"